خالق «فضای سایبر»

نگاهی به زندگی و آثار ویلیام گیبسون
عکس: Fortune

گروه ادبیات: ویلیام فُرد گیبسون (ــ ۱۹۴۸) نویسنده و جستارنویس کاناداییِ آمریکایی‌تبار است که بسیاری او را پیشگام داستان‌های سایبرپانک، زیرژانری در گونۀ ‏افسانه‌های علمی، دانسته‌اند. هیچ یک از آثار او تا اواخر قرن بیستم تقریباً دیده نشد. اما رفته‌رفته اقبال به آثارش بیشتر شد. روزنامه گاردین در سال ۱۹۹۹ نوشت: «شاید گیبسون مهم‌ترین رمان‌نویس دو دهه اخیر باشد.» در حال حاضر، بسیاری از منتقدان ادبی بر این باورند که آثار اولیه گیبسون در دهه ۱۹۸۰ مایه «نوسازی» ادبیات علمی‌تخیلی در آن دهه ‏شد. از مهم‌ترین آثار گیبسون می‌توان به کرومِ سوزان ‏(۱۹۸۲)، نورومَنسِر (۱۹۸۴)، کانت زیرو (۱۹۸۶)، مونا لیزا اوردرایو (۱۹۸۸)، بازشناسی الگوها (۲۰۰۳) اشاره کرد.

گیبسون کار نوشتن را در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد. آثار اولیه‌اش داستان‌هایی نوآر بودند که وقایع‌شان در آینده نزدیک ‏می‌گذشتند و تأثیرات فناوری و سیبرنتیک و شبکه‌های رایانه‌ای را بر زندگی و روان انسان‌ها می‌کاویدند ــ «ترکیبی از سطح پایین زندگی و سطح بالای فناوری» ــ ‏و نقشی مؤثر در خلق شمایل‌نگاریِ عصر اطلاعات پیش از همه‌جاگیریِ اینترنت در دهه پایانی قرن بیستم داشتند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان