در دفاع از بازی و فناوری سیاره‌ای

نگاهی به زندگی و آثار کوستاس اکسلوس
عکس: گتی‌ایمیجز

گروه اندیشه: کوستاس اکسلوس (۱۹۲۴ــ۲۰۱۰)، متفکر یونانی ــ فرانسوی، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان بعد از جنگ در فرانسه به‌حساب می‌آید که در دهه گذشته میلادی اقبال بیشتری به آرا و نظرات او نشان داده شد. او در فلسفه‌ای که تدوین کرد «جهان» را به «بازی» گره زد، بر تمایز جهان‌گستری و جهانی‌سازی انگشت گذاشت، مفهوم فناوری را از نو تعریف کرد و از «بازیِ جهان» و «فناوری سیاره‌ای» سخن گفت. او جهان را به‌مثابه بازی می‌بیند.

اکسلوس در آثار خود تحت تأثیر پنج فیلسوف بزرگ تاریخ است: هراکلیتوس، هگل، مارکس، نیچه، هایدگر. او بسیار متأثر از مارکس و هایدگر است، چندان که برخی او را یک هایدگری چپ‌گرا می‌دانند و برخی نیز یک مارکسیست هایدگری.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان