نابودی رسانه‌های محلی

چگونه فشارهای مالی در حال از بین بردن رسانه‌های مستقل است
مترجم: فرید دبیرمقدم
طرح: هاروارد بیزینس ریویو

بازخورد: رسانه‌های محلی در ایران هیچ‌وقت مثل کشوری نظیر آمریکا شکل نگرفتند و رشد نکردند. اما در دورانی که همه رسانه‌های مکتوب، چه ملی و چه منطقه‌ای تحت فشار ادغام‌شدن با شرکت‌های بزرگ‌تر قرار دارند و هر روز هم از رسانه‌های مجازی ضربه می‌خورند، محلی‌گرایی یکی از راه‌حل‌های زنده‌ماندن روزنامه‌نگاری مستقل می‌تواند باشد. در این مطالب می‌توان زوایای مشترکی از فشارهایی را دید که روزنامه‌نگاران ایرانی هم روزانه لمس می‌کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان