ابتدا کسب اعتماد سپس انتظار حمایت

چگونه از ارتباط با مخاطبان خود خرج رسانه را درآوریم؟
مترجم: مهران رنجبر

بازخورد: نشریات و وب‌سایت‌های ایرانی همچنان از مدل کسب‌وکار قدیمی انتشار آگهی و این‌روزها البته افزودن نامحسوس تبلیغات به داخل مطالب خود استفاده می‌کنند. تلاش‌هایی برای فروش آنلاین با عضوگیری رسانه‌های آنلاین انجام شده که تقریبا هیچ‌کدام به نتیجه تجاری مطلوب نرسیده است. بنابراین برای برخی رسانه‌های داخل کشور، گاهی آگهی‌دهنده و حامی مالی رسانه بسیاری مهم‌تر از مخاطبان رسانه در نظر گرفته می‌شوند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان