چهار سناریو برای آینده حرفه خبر

موسسات رسانه‌ای از مطالعات آینده‌پژوهی استفاده می‌کنند تا در سال‌های بعد از دور خارج نشوند
مترجم: فرزاد صالحی

بازخورد: مطبوعات ایرانی مدام در حال کاهش مخاطب هستند و رسانه‌های رسمی داخلی با بحران مصرف‌کننده مواجه شده‌اند. واقعا رسانه‌های ایران به کجا می‌روند و چطور می‌توانند در آینده خودشان را حفظ کنند؟ فرانچسکو مارکونی از منظر یک محقق در وال استریت ژورنال و اسوشیتد پرس با گروهش تلاش کرده نوعی آینده‌پژوهی درباره حرفه خبر انجام دهد. آن‌ها سناریوی فرضی را برای آینده در نظر گرفتند و روی آن کار کردند. اما سئوال اصلی این‌جاست: چند رسانه در ایران، از رسانه‌های بزرگ گرفته تا کوچک،‌ به نقش خود در آینده حرفه خبر فکر می‌کنند و به چنین آینده‌پژوهی‌هایی ست می‌زنند؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان