هیاهوی انحرافی «اپیدمی اخبار جعلی»

مصرف‌کنندگان «فیک‌نیوز» همگان نیستند و تاثیرش حتی بر راست افراطی هم محل بحث است
مترجم: فرشاد متین
طرح: اکسیوس

از زمان برگزیت و ظهور ترامپ برخی مدعی شده‌اند که حالا دیگر در جهان «مابعدحقیقت» زندگی می‌کنیم، جهانی که در آن اعتمادی به واقعیت‌ها و کارشناس‌ها نیست و عرصه اطلاعات در سیطره «اخبار جعلی» است. البته می‌شود درک کرد که لیبرال‌ها و محافظه‌کارهای دولتی برای کنارآمدن با از دست دادن قدرت سیاسی خود به این قبیل سازوکارهای خودمحور و جبرانی متوسل شوند، ولی باید گفت که این کاری ساده‌انگارانه است و خود را نقض می‌کند. بیایید نگاهی به شواهد بیندازیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان