شبکه‌های اجتماعی و جامعه نظارتی

مطالعه انتقادی عوامل سیاسی و اقتصادی شکل‌گیری نظارت در جامعه معاصر
مترجم: نوید نزهت

با تلفیق و ترکیب مجموعه‌ای از تعاریف می‌توان پژوهش‌ها و نظریه‌های انتقادی ارتباطات و رسانه را به‌مثابه آن دست مطالعاتی تبیین ‏کرد که به صورتی هستی‌شناختی بر تجزیه و تحلیل رسانه‌ها، ارتباطات و فرهنگ در متن روابط نامتقارن قدرت، سلطه، بهره‌کشی، ‏سرکوب و کنترل متمرکزند؛ مطالعاتی که در سطحی کنش‌شناختی به دنبال آن هستند تا با به خدمت گرفتن پدیدارشناسانه تمامی ‏شیوه‌ها و ابزارهای نظری و تجربی موردنیاز، تاسیس و برپایی یک جامعه مشارکتی و تعاونی را تسهیل سازند.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان