مترجم: نوید نزهت
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

شبکه‌های اجتماعی و جامعه نظارتی

مطالعه انتقادی عوامل سیاسی و اقتصادی شکل‌گیری نظارت در جامعه معاصر
مترجم: نوید نزهت
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

با تلفیق و ترکیب مجموعه‌ای از تعاریف می‌توان پژوهش‌ها و نظریه‌های انتقادی ارتباطات و رسانه را به‌مثابه آن دست مطالعاتی تبیین ‏کرد که به صورتی هستی‌شناختی بر تجزیه و تحلیل رسانه‌ها، ارتباطات و فرهنگ در متن روابط نامتقارن قدرت، سلطه، بهره‌کشی، ‏سرکوب و کنترل متمرکزند؛ مطالعاتی که در سطحی کنش‌شناختی به دنبال آن هستند تا با به خدمت گرفتن پدیدارشناسانه تمامی ‏شیوه‌ها و ابزارهای نظری و تجربی موردنیاز، تاسیس و برپایی یک جامعه مشارکتی و تعاونی را تسهیل سازند.‏

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است