چشمانی بدون چهره

نظارت دیجیتال، عرصه نزاع بین نظریه‌هایی ‏ناهم‌ساز

گروه نظریه: اجازه دهید این نوشته را بی‌معطلی با حکم پایانی آغاز کنیم: نظارت همانا شبح همزادی ا‌ست که شبکه‌های مجازی و دیگر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، یکی از پس دیگری، با وحشت از آن گریخته‌اند؛ سایه‌ای که به شکلی خستگی‌ناپذیر مأموریت مخرب تاریخی خود را تعقیب می‌کند، بی‌آنکه فناوری‌های تازه از راه رسیده به بیهودگی فرار خود پی‌ برند یا دریابند هیبت هولناک مادی‌شان خود مقوم این سایه بوده است. هرچه باشد، در جغرافیایی که تجربه روزمره کاربری فناوری‌های اینترنتی گریزی از سایه بلند فیلترینگ و دیگر انواع و اقسام رویه‌های نظارتی ندارد، احتمالا کمتر کسی از صدور این حکم بدون هیچ‌ مقدمه‌ای دچار شگفتی می‌شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان