کتاب صوتی و مخاطب ایرانی

نقل ما و کتاب گویا

کتاب صوتی هم مثل بسیاری از محصولات زاده‌ تکنولوژی پدیده‌ای است غربی و وارداتی که به‌تدریج و به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران هم رواج یافته، با مختصات بومی و ذائقه ایرانی هماهنگ شده و الان دیگر می‌توان گفت این محصول در سبد فرهنگی کتابخوان‌ها (و حتی بیشتر کتاب‌نخوان‌ها)یی که بیشتر وقت‌شان پشت فرمان اتومبیل، در تاکسی و وسایل حمل‌ونقل عمومی و خلاصه در کوران ترافیک شهری می‌گذرد پای خود را کم‌وبیش سفت کرده و به محصولی سودآور بدل شده است، اگرچه نباید از یاد برد که کتاب صوتی در آغاز و در غرب، نه برای در ترافیک‌ماندگان و آن‌ها که بیشتر اوقات‌شان بیرون خانه و در رفت‌وآمد از جایی به جای دیگر می‌گذرد، بلکه برای نابینایان تولید شد و بعدها بود که دامنه مخاطبان‌اش گسترده‌تر شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان