«قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات» با ویراست جدید

کتاب «قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات» با ویراست جدید در انتشارات طرح نقد منتشر شده است. این کتاب به قلم هادی خانیکی در اوایل دهه 1380 از سوی انتشارات طرح نو چاپ شده بود. کتاب بر پایه تحقیقی مربوط به 23 سال پیش یعنی سال 1374 نوشته شده اما می‌توان گفت موضوعش همچنان زنده است و چه‌بسا اهمیت سوژه‌ای که به آن پرداخته، از سال‌های میانی دهه 70 بیشتر هم شده باشد. هدف اصلی کتاب رسیدن به الگویی برای فهم رابطه میان ساخت قدرت و مطبوعات در ایران است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان