کاهش تاثیر اخبار جعلی با عادت به آن‌ها

تاریخ تبلیغات درباره آینده «فیک‌ نیوز» چه می‌گوید؟
مترجم: فرشاد متین

اخیرا جوردن پییل، کمدینی که بعدها کارگردان فیلم ژانر وحشت شد، ویدیویی ساخته به این قصد که تن رای‌دهندگان آمریکایی را از وحشت به لرزه بیندازد. این ویدئو رییس‌جمهور اوباما را در حال سخنرانی‌ای نشان می‌دهد که هیچ وقت ایراد نکرد، در حال گفتن جملاتی که در واقع هیچ وقت به زبان نیاورد. ویدئوی پییل ثابت می‌کند که به مدد فناوری‌های روز خیلی راحت می‌توان دروغ‌های بزرگ و قابل ‌قبول تولید کرد، دروغ‌هایی که حالا دیگر به اسم اخبار جعلی می‌شناسیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان