آينده متعلق به پیامک‌های صوتی

عمر تماس‌های تلفنی امروزی به اتمام رسیده است
مترجم: رضا علوی

بازخورد: اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در ایران قابلیت چت صوتی را دارند و در میان بسیاری از ما باب شده است که به جای پیام متنی فرستادن، چیزی را بگوییم و ضبط کنیم و برای گیرنده بفرستیم. همین وضع را نویسنده وال استریت ژورنال در مطلبش شرح داده و توصیه هم کرده که چطور پیام‌های صوتی بهتری بفرستیم. از نظر او، تماس‌های تلفنی در حال منسوخ‌شدن هستند و چت‌های صوتی جایشان را خواهند گرفت.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان