کتاب خواندن روی صفحه‌نمایش یا اوراق چاپی؟

عکس: نیویورک تایمز

من خیلی دیر به کتاب‌های الکترونیکی روی آوردم ولی سرانجام در سال 2010 وقتی دختر بزرگم به دنیا آمد مغلوب آن‌ها شدم. به روشی نیاز داشتم که بتوانم با یک دست کتاب بخوانم (و در اتاقی تاریک)، پس یک کیندل گرفتم. کیندل و کیک بستنی – که آن‌ها هم به‌راحتی با یک دست قابل‌استفاده بودند – چیزهایی بودند که کمک کردند نخستین هفته‌های وحشتناک داشتن یک نوزاد تازه‌به‌دنیا‌آمده را سپری کنم؛ زمانی که اصلا نمی‌توانی آن‌ها را زمین بگذاری. الان پنجمین کیندل را دارم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان