بی‌بی‌سی و منافع انگلستان در ایران

مرور هفت دهه فرازوفرودهای قدیمی‌ترین رسانه خارجی خاورمیانه

حدود 70 سال است که بی‌بی‌سی به زبان فارسی در ایران فعالیت می‌کند و طی این دوران،‌ با فرازوفرود‌های زیادی روبه‌رو بوده است. تقریبا تمام حکومت‌های ایران در این هفت دهه از بی‌بی‌سی ناراضی بوده‌اند اما بااین‌وجود، این رسانه توانسته در جامعه ایران کمابیش تاثیرگذار باشد. آنابل سربرنی و معصومه طرفه در کتاب «سرویس فارسی: بی‌بی‌سی و منافع بریتانیا در ایران» تلاش کرده‌اند تاریخچه فعالیت بخش فارسی بی‌بی‌سی را ارزیابی کنند و واکنش مردم و حکومت‌های متفاوت را به این رسانه تحلیل کنند. «بازخورد» برای روشن‌تر شدن فعالیت بی‌بی‌سی در ایران به‌عنوان الگویی کلاسیک از نقش رسانه‌ها در ارتباطات سیاسی، چکیده‌ای از این کتاب را ارایه می‌کند. بدیهی است که گزارش کردن فرازوفرود فعالیت‌های بی‌بی‌سی فارسی در این 70 سال، به معنی همدلی با این رسانه نخواهد بود بلکه باید در نظر داشت اولین گام برای نقد یک رسانه، شناخت صحیح بدون جهت‌گیری از پیش در قبال آن است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان