حباب ژورنالیستی برای فعالان رسانه‌ای

خبرنگاران تحت تاثیر کسانی قرار می‌گیرند که در توییتر دنبال می‌کنند
طرح: اکسیوس

آیا افرادی که در توییتر دنبال می‌کنید در کار شما در مقام روزنامه‌نگار تاثیرگذار هستند؟ در اولین نمونه در تحقیقی ازاین‌دست که به‌وسیله گروهی از محققان در دانشگاه نورث ایسترن انجام شده است، «میان ایدئولوژی‌های کسانی که یک روزنامه‌نگار در توییتر دنبال می‌کند و محتوای تولیدی او یک همبستگی نسبتا کم» وجود دارد. البته همبستگی به معنی علیت نیست و یافتن پاسخی قطعی برای این سئوال نیازمند تحقیقات بیشتری است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان