عذرخواهی‌های زاکربرگ

آیا شما به مارک زاکربرگ اعتماد دارید؟ از لحظه‌ای که بنیان‌گذار «فیس‌بوک» در سال 2003 در انظار ظاهر شد تا وب‌سایت رتبه‌بندی پرحرارت‌بودن یا نبودن دانشجویان هاروارد را ایجاد کند، او در حال عذرخواهی بوده است. جفری فاولر و چیکی استبان، خبرنگاران روزنامه «واشنگتن پست»، سابقه‌ای مختصر از اظهار ندامت‌های علنی او تهیه کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان