خود فیس‌بوک هم نمی‌داند چطور کار می‌کند

طرح: Bloomberg

«فیس‌بوک» شرکتی عظیم و گیج‌کننده است که از طریق الگوریتم‌های پیچیده با جریان داده‌های مرئی و نامرئی کار می‌کند؛ فعالیتی در مقیاسی چنان بزرگ که آدمی نمی‌تواند به راحتی آن را بفهمد. برای نمونه، بسیاری از ما از این توانایی این شبکه اجتماعی سردرگم شده‌ایم که چطور تشخیص می‌دهد چه کسانی را در زندگی واقعی‌مان می‌شناسیم و آنها را در قسمت «افرادی که ممکن است بشناسید» به ما پیشنهاد می‌دهد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان