چه کسانی اینترنت را تجاری کردند؟

در اواسط دهه 1990 تکلیف بزرگ‌ترین شبکه مجازی جهان پشت درهای بسته مشخص شد

وقتی که درباره پیشرفت هر تکنولوژی بزرگ ارتباطات بحث می‌کنیم، دو دسته سئوالات سیاسی بنیادین ظاهر می‌شود. اولین دسته سئوالات این است که چه کسی این تکنولوژی را کنترل خواهد کرد و با چه هدفی؟ برای مثال، در مورد تلویزیون آمریکا معین شده بود که معدود شرکت‌های بزرگ کنترل این رسانه را با هدف کسب بیشترین سود که با فروختن زمان آگهی به دست می‌آمد کنترل کنند. بنابراین ایالات متحده پیشرفت تلویزیون را در یک خط سیر مشخص پیش برد؛ راهی که با آن چه در بیشتر قسمت‌های اروپا انتخاب شد تفاوت داشت.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان