افشاگری ارزش زندان و تبعید را دارد؟

گفت‌وگوی ادوارد اسنودن با دانیل السبرگ

طی گفت‌وگوی دوساعته‌ای که از طریق اینترنت بین السبرگ در برکلی کالیفرنیا، اسنودن در مسکو و گاردین در لندن برقرار شد، ‏این دو افشاگر در باره وجوه اخلاقی، جزئیات عملی و همچنین کشمکش درونی خود برای دست زدن به این کار بحث کردند و از ‏مناسبت خاص فیلم «پُست» با آمریکای ترامپ گفتند. ‏هر دو افشاگر در مورد حمله ترامپ به آزادی مطبوعات نگران هستند. هر دو بسیار نگران احتمال وقوع حمله هسته‌ای آمریکا به کره شمالی هستند و از نسل جدید ‏افشاگران می‌خواهند که دست به افشای پنتاگون یا کاخ سفید بزنند و جلوی این اتفاق را بگیرند.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان