کرملین و تلگرام

گفت‌وگو با نویسنده کتاب «وب سرخ»
مترجم: حمید حسینی

هفته‌های اخیر اوضاع برای روسیه در عرصه بین‌المللی در شرایطی می‌گذرد که این کشور در ارتباط با جنگ در سوریه است و مشغول به انحراف اتهامات مربوط به تلاش برای مسموم‌کردن جاسوس سابق روسی، سرگئی اسکریپال، در خاک بریتانیا. در این میان، اتفاقات جدی‌ای در سیاست داخلی این کشور رخ داده است. همه‌چیز معطوف به مبارزه جدیدی است که به وسیله حکومت روسیه ترتیب داده شده و هدفش محدودکردن اینترنت است. این نبردی است که سال‌ها ادامه یافته اما توفیق چندانی نداشته است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان