زندگی بدون دینگ‌دینگ موبایل

تجربه دوماهه یک روزنامه‌نگار از قطع‌کردن توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی
مترجم: ویدا اصغری
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

بازخورد: فرهاد مانجو که نویسنده مشهور حوزه تکنولوژی است ظاهرا دست به یک کار جالب زده؛ او ارتباط خود را با شبکه‌های اجتماعی قطع کرده و تلاش کرده است که رویدادها را از رسانه‌های سنتی‌تر دنبال کند. زندگی خوبی هم در طول دو ماهی که این کار را کرده داشته و به نتایجی هم رسیده که آن را در مطلبش می‌خوانید. اما وقتی که او این مطلب را در روزنامه منتشر کرد، دو پاسخ گرفت؛ یکی از مجله «کلمبیا ژورنالیسم ریویو» و دیگری از «بنیاد نیمان».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان