کالای مصرفی- تولیدی در فضای اینترنت

گفت‌وگو با کریستین فوکس درباره کار دیجیتالی
مترجم: سینا برزگر

کریستین فوکس، جامعه‌شناس اتریشی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی است که مفهوم «کار دیجیتالی» را در سال‌های اخیر جا انداخته است. او در گفت‌و‌گوی خود با متیو فلسیفدر این مفهوم را توضیح می‌دهد. فوکس استاد تمام دانشگاه وست‌مینستر انگلستان، مدیر موسسه تحقیقیاتی رسانه و ارتباطات و «ویراستار مجله تریپل‌سی1: ارتباطات، سرمایه‌داری و نقد» است و چندین کتاب مشهور در این زمینه دارد: از جمله «کار دیجیتالی و کارل مارکس»، «رسانه‌ها را اشغال کنید»، «فرهنگ و اقتصاد در عصر رسانه‌های اجتماعی».

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان