کار دیجیتال: از تیشه تا چرخ‌دنده و سیگنال

گروه نظریه: «الف» کارگر معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو است که ناچار است سنگ قلع استخراجی خود را درست در دهانه خروجی معدن به سربازانی تحویل دهد که اسلحه‌هایشان را به سویش نشانه رفته‌اند. سنگ قلع یک نوع کانی‌ است که در ساخت و تولید لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه به کار می‌رود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان