وب نسخه ۳/۰ چیست؟

تصور یک آینده انسانی‌تر برای اینترنت
مترجم: فرزاد صالحی

بازخورد: ایران وب 1/0 را پشت سر گذاشته و در دوران وب 2/0 به سر می‌برد، مثل هر جای دیگر جهان. توصیف‌هایی که نویسنده از گرفتاری‌های اتصال به وب 1/0 ارایه می‌کند، کاملا برای نسل 30 سال به بالای ما ملموس است. اما حالا بحث از وب نسخه 3/0 به میان آمده است. این نسخه به‌زودی ایران را نیز مثل هر جای دیگری به تسخیر خود در خواهد آورد. بنابراین باید بدانیم که چیست و چطور کار می‌کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان