تلاش برای مسئولیت‌خواهی از مقامات

عمر روزنامه‌نگاری تحقیقی به سر نیامده بلکه اهمیت بیشتری نیز یافته است
مترجم: مهران رنجبر
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

بازخورد: روزنامه‌نگاری تحقیقی به دلایل سیاسی و اقتصادی در ایران وجود ندارد. اما مقاله بث نوبل نشان می‌دهد که نوع روزنامه‌نگاری که از سنت‌های غربی است، با وجود پرخرج بودن در دوران اوج فشارهای اقتصادی بر رسانه‌های جریان غالب، همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و حتی باعث رونق اقتصادی این رسانه‌ها نیز شده است. شاید یکی از راه‌های نجات رسانه‌ها در ایران شروع روزنامه‌نگاری تحقیقی باشد. کاری که اکنون رسانه‌های غیررسمی و مجازی به آن مشغولند اما به دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و نیز سوءاستفاده‌های پنهان از فضای آن، جز برخی افشاگری‌ها به نتیجه قابل‌قبولی منجر نشده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان