در آرزوی «واترگیت»نویسی

روایت تجربه‌ای نزدیک به روزنامه‌نگاری تحقیقی در پوشش خبریِ فهرست شرکت‌های گیرنده ارز 4200 تومانی
عکس: دیجیتال جاب

ماجرا بر سر پنهان‌کاری رییس‌جمهورهای آمریکا در جنگ ویتنام است؛ دولت آماری از موفقیت‌هایش در جنگ ارائه می‌دهد اما روزنامه‌نگاران اسنادی به دست می‌آورند که از واقعیتی دیگر حکایت دارد، واقعیتی که باعث می‌شود چندین نفر برای چندین ماه روی آن کار کنند و واقعیت واقعی را به مردم آمریکا نشان دهند. داستان فیلم‌هایی مانند «پست» و «اسپات لایت» احتمالا آرزوی هر روزنامه‌نگاری است که روزنامه‌نگاری تحقیقی را ستایش می‌کند و می‌خواهد جزئی از آن باشد، نوعی روزنامه‌نگاری که گویا با روزنامه‌نگاری از جنس ایرانی کمی متفاوت است:

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان