حال‌ و روز یک کارمند تحریریه

روزی روزگاری روزنامه‌نگار بودم
دانشمندان و فیلسوفان یکی پس از دیگری به این نتیجه رسیدند که هوش مصنوعی نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. هرچند در ساخت شطرنج رایانه‌ای و ترجمه ماشینی و کارهایی از این دست به توفیق‌هایی دست یافته بود.
طرح: اکسیوس

من یک روزنامه‌نگارم؛ شاید بهتر باشد بگویم روزی یک روزنامه‌نگار بودم، گرچه در تعریف کلاسیک هنوز هم شغلم روزنامه‌نگاری است. هر روز، چند ساعتی را در تحریریه سپری می‌کنم، مصاحبه می‌گیرم، گزارش می‌نویسم، حوزه خبری می‌روم، صفحه می‌بندم و… . اما یک سئوال اصلی که مثل موریانه ذهنم را می‌خورد این است که برای کدام خواننده این مطالب را می‌نویسم؟ اصلا خواننده‌ای دارم؟ نوشته بدون مخاطب چه ارزشی دارد؟ وقتی نوشته‌هایم هیچ اثری روی هیچ فردی نمی‌گذارد و خوانده نمی‌شود، نگارشش به چه دردی می‌خورد؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان