آزادی بیان در عصر ویکی‌لیکس

رسانه‌های جریان اصلی در مسیر عکس هدف اولیه خود قدم برمی‌دارند
مترجم: سودابه رخش

مناقشات زیادی درباره آینده روزنامه‌نگاری درگرفته است. بحث‌های حول‌و‌حوش ویکی‌لیکس و ارتباط آن با رسانه‌های مستقر محور این مناقشات است. هم نیویورک‌تایمز و هم گاردین از ویکی‌لیکس و آسانژ به‌شدت انتقاد کردند. بیل کلر، دبیر اجرایی نیویورک تایمز، ابا داشت آسانژ را روزنامه‌نگار بخواند. کلر ابتدا آسانژ را یک فعال سیاسی خواند که دستور‌کار او ترویج نوعی ایدئولوژی شفافیت است و ادعا کرد هدف او مختل‌کردن دولت ایالات ‌متحده است. سپس، نظر کلر درباره این موضوع اندکی تغییر کرد. او کمابیش پذیرفت که موجودیت ویکی‌لیکس از جنس روزنامه‌نگاری است. با این‌حال، فاصله خود را با این سایت افشاگرایانه غیردولتی حفظ کرد و گفت: «ویکی‌لیکس کماکان سازمان خبری مورد پسند من نیست، و اگر هم آسانژ را روزنامه‌نگار بدانیم، من او را مشابه خودمان محسوب نمی‌کنم. او به سبک من روزنامه‌نگار نیست».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان