زنده‌ام که لایک بگیرم

در مضرات عادت نویسندگان به نوشتن در فضای مجازی

سال‌ها پیش اگر واقعه‌ای نویسنده‌ای را متأثر می‌کرد احیانا روی برگه‌ای، در حاشیه کتابی یا گوشه‌ دفتری آن را ثبت می‌کرد. واقعه می‌ماند، رشد می‌کرد و شاخ و برگ می‌گرفت و شاید به قصه‌ای، شعری یا اثری پژوهشی و انتقادی بدل می‌شد. بوده‌اند شاعرانی که پیش‌نویس شعرهایشان را روی زرورق بسته سیگار یادداشت می‌کرده‌اند و همچنین محققانی که همین زرورق برایشان حکم فیش‌های تحقیق را داشته است. این‌ها همه اما بین نویسنده و قلم و کاغذ محفوظ می‌ماند تا وقتش برسد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان