از سحر سکوها تا جعبه جادویی

نگاهی به تفاوت‌های تماشای فوتبال از استادیوم با تلویزیون

توپ را بگیرید، وارد دروازه کنید و فقط از دست‌هایتان استفاده نکنید. به همین سادگی. این رسم بازی فوتبال و یکی از محبوب‌ترین بازی‌های جهان است که به جادو می‌ماند. توپ که می‌گردد و می‌چرخد، جهان هم با آن می‌گردد و می‌چرخد. نود دقیقه جهان به گرد توپی می‌چرخد و چنان تند می‌شود و شتاب می‌گیرد که همه دنیای شما را به درون خود می‌کشد. جادوی فوتبال شما را موقتا از امور روزمره‌تان جدا می‌کند و به تجربه جمعی‌تان شدت می‌دهد و لحظه‌به‌لحظه که از بازی می‌گذرد بر شدت این تجربه می‌افزاید.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان