آخرین تحریریه مستقل ترکيه

دشواری‌های فعالیت روزنامه جمهوریت در عصر اردوغان
مترجم: ویدا اصغری
عکس: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

بازخورد: ترکیه، مصر و ایران سه کشوری در منطقه خاورمیانه هستند که روزنامه‌نگاری را تقریبا همزمان شروع کردند و هر کدام دارای سنت‌های ریشه‌دار رسانه‌ای بوده‌اند. نگاهی به کار رسانه‌ای حرفه‌ای در ترکیه می‌تواند به خواننده ایرانی این واقعیت را نشان دهد که چقدر از سنت‌های خود عقب مانده و نیز چقدر کار رسانه‌ای در کشورهای منطقه با هر درجه‌ای از مدعای آزادی بیان سخت شده است، به‌خصوص در آستانه یک واقعه سرنوشت‌ساز سیاسی مثل انتخابات اخیر ترکیه. این گزارش پیش از انتخاب ترکیه منتشر شده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان