رویترز، سه قرن خبرگزاری

از ارسال خبر قیمت سهام بین آلمان و بلژیک با کبوتر نامه‌بر تا تحلیل اقتصادی با پیام‌رسان اختصاصی

خبرگزاری رویترز تاریخی به قدمت یک و نیم قرن دارد. حالا این خبرگزاری را ما به نام «تامسون رویترز» می‌شناسیم، نه آن خبرگزاری‌ای که پل یولیوس رویترز در زمان کبوترهای نامه‌بر تاسیس کرده بود. خبرگزاری رویترز هم با آن پیشینه درخشان، در سال‌های اخیر از گزند ادغام در امان نماند و با شرکت کانادایی خدمات داده‌های مالی «تامسون» ادغام شد. در سال 2008 رویترز با تامسون ادغام و «تامسون رویترز کورپوریشن» متولد شد. شرکتی که حاصل این ادغام است، چنان غولی است که خبرگزاری رویترز از نظر ابعاد در آن کاملا گم است اما با این‌حال، سابقه رویترز چنان بوده که همچنان اسمش روی شرکت مادر باقی مانده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان