ارتباطات فردی کمتر در دفتر کار پلان باز

مترجم: رؤیا روشندل

یک فضای چهارگوش یکسره بدون اتاق کارهای خصوصی، قرار بود کارکنان را به همکاری بیشتر وادارد و این‌که بیشتر به‌صورت رودررو با هم صحبت کنند و قرار بود آن‌ها را از شر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برهاند و آن‌ها برای رسیدن به ایده‌های جدید خودبه‌خود طوفان فکری راه بیندازند.

اما در تحقيقی که دو محقق اخیرا انجام داده‌اند، شواهدی ارائه شده مبنی بر این‌که بسیاری از افراد مشغول به‌ کار در دفاتری با پلان باز (open office plans)، اکنون دیگر می‌دانند که این دفاتر واقعا اين‌طور عمل نمی‌کنند. سر‌و‌صدا باعث می‌شود افراد هدفون بگذارند تا از محيط جدا شوند. فقدان فضای خصوصی، برخی دیگر را وادار می‌کند در صورت امکان، کارهایشان را از خانه پیگیری کنند. و حس قرارگرفتن در یک تنگ ماهی باعث می‌شود بسیاری از افراد ایمیل را به صحبت‌های کنار میز یکدیگر ترجيح دهند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان