مترجم: سام راد
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

کار دیجیتال به زیر ابر می‌رود

مؤخره‌ای بر کار دیجیتال و سرمایه‌داری تولید/ مصرفی
مترجم: سام راد
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

بخش بزرگی از پژوهش‌ها پیرامون موضوع کار دیجیتال و سرمایه‌داری تولید/ مصرفی (prosumer capitalism) الهام گرفته از مفهوم قدرتمندی ا‌ست که دوست من، دن شیلر، برای اولین بار تحت عنوان «سرمایه‌داری دیجیتال» مطرح کرد. او این ایده را در سال ۲۰۰۰ در کتابی با همین عنوان، یعنی «سرمایه‌داری دیجیتال» شرح و تفصیل داده و با موشکافی اثبات کرد چرا سرمایه‌داری همچنان زنده و پابرجا بوده و در حال بسط و گسترش تسلط خود بر جهان است. در این میان اما اطلاق صفت «دیجیتال» به سرمایه‌داری از آن‌جایی کارگر می‌افتاد که تقریبا تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مبادله برای آن‌که بتوانند زنجیره انباشت لازم و حیاتی برای سرمایه‌داری جهانی را برپا سازند، به شکلی فزاینده بر فناوری‌های دیجیتال متکی شده بودند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است