نظریه کار در عصر آی‌فون: مدارهای کار

مترجم: نوید نزهت

در بیست سال گذشته شاهد گسترش دامنه مطالعات و پژوهش‌ها پیرامون رابطه میان کار و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بوده‌ایم. اگرچه این چرخش به سمت مبحث کار بسیار بارز بوده است، اما دانش‌پژوهی در این حوزه، معلق در بین رشته‌ها، رویکردهای روش‌شناختی و مختصات ملی گوناگون، هم‌چنان آشفته و ازهم‌گسیخته می‌نماید. در این میان، چارچوب‌های مفهومی جدیدی به اشکال گوناگون کار در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی اطلاق شده است؛ از «کار رایگان» و «کاربازی» (playbour) گرفته تا تمرکز بر کار «شبکه‌ای» و «خلاقه» که البته همگی متوجه اشکال دستمزدی و غیردستمزدی کار اطلاعاتی هستند. آن‌چه در این بین کمتر مورد توجه واقع شده، یقه‌آبی‌ها، یقه‌خاکستری‌ها و کارگرانی هستند که در مقام آن‌چه مانوئل کاستلز، «نیروی کار عمومی» (generic labour) می‌خواند، در «مدار بقا» مشغول کارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان