التهاب در بازار جهانی کاغذ

امسال اروپا و آمریکا شاهدگرانی مهم‌ترین ماده اولیه مطبوعات بودند

تابستان امسال فصل خوبی برای مطبوعات در مغرب‌زمین که زادگاه روزنامه است نبود. قیمت کاغذ روزنامه در ایالات متحده به‌دلیل تعرفه‌های بالای واردات این نوع محصول از کانادا افزایش یافته بود و این کاغذ در بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا هم گران شده بود. بنابراین بازار جهانی کاغذ روزنامه افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان