محدودیت تفکر منطقی

چرا حقایق درباره اخبار جعلی ذهن ما را تغییر نمی‌دهند؟
مترجم: طاهره رحیمی

شاید تا پیش از ظهور رسانه‌های اجتماعی، این موضوع که چرا شایعات مختلف روزمره یا آن‌چه امروز کمابیش باعنوان اخبار جعلی1 می‌شناسیم، به‌راحتی باور و بازنشر می‌شوند، چندان سوال‌برانگیز نبود. پایین بودن سطح سواد، در دسترس نبودن رسانه‌های معتبر یا سانسور اخبار از دلایل این زودباوری عنوان می‌شود اما حالا که بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ، اخبار (از همه نوع آن) و منابع رسانه‌ای در دسترسند و امکان اصلاح اشتباهات بسیار آسان‌تر از گذشته، چرا همچنان این مساله غیرقابل حل به نظر می‌رسد. اگر نگوییم اقبال به اخبار کذب (دست‌کم براساس آمار بازنشر آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی) بیشتر شده، به ‌نظر می‌رسد اصرار بر پذیرش شایعات همچون گذشته باقی مانده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان