حواس‌پرتی همگانی محصول دوران جلب توجه

تکنولوژی ما را تا سرحد جنون می‌رساند و استقلال را سلب می‌کند
مترجم: ویدا اصغری
طرح: گاردین

بازخورد: در دنیای بیش‌ازحد رسانه‌ای‌شده کنونی، جلب توجه افراد به مسئله بزرگی تبدیل شده چون یک نوع گیجی و حواس‌پرتی همه جا و همه کس را فرا گرفته و همین امر، توجه‌کردن و جلب توجه را بسیار سخت کرده است. جیمز ویلیامز در کتاب خود با عنوان «بیرون از شعاع نور ما بایست: آزادی و مقاومت در اقتصاد توجه»که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید توضیح می‌دهد چطور ابزارهای ارتباطی جدید و مکانیسم‌های شرکت‌های حوزه فناوری برای جلب توجه، حتی به جنبه‌های انسانی جوامع ضربه می‌زنند. مسایلی که ویلیامز طرح می‌کند جهان‌شمول است و در ایران نیز می‌توان مصادیق آن را به‌وفور دید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان