رؤیای استریم

آیا صداوسیما تلاش می‌کند کنترل کامل تلویزیون‌های اینترنتی ایران را به دست آورد؟

برخی از تلویزیون‌های اینترنتی این روزها حال خوشی ندارند و با روندی که به نظر می‌رسد صداوسیما در پیش گرفته، وضعیت برای بقیه تلویزیون‌ها هم در آینده نزدیک بهتر نخواهد بود. می‌توان گفت شواهدی در دست است که نشان می‌دهد هدف‌گذاری برای کنترل شدید به کل صنعت ویدیوی استریم در ایران مربوط است که تا به حال، با آرامش کار خود را توسعه داده‌اند. تاکنون، دو شرکت «لنز» و «آیو» که مجوز IPTV دارند با سد صداوسیما برخورد کرده‌اند اما این سازمان عریض و طویل، گویا قصد ندارد به همین شرکت‌ها اکتفا کند و به نظر می‌رسد برنامه بلندمدتی برای نظارت بر تلویزیون‌های VOD نیز در سر دارد. این‌طور که پیش می‌رود،‌ تلویزیون بنا دارد کنترل کامل کل صنعت استریم کشور را در دست بگیرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان