اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

بد نوشتن و تظاهر به خوب نوشتن

اوضاع وخیم گزارش‌نویسی در مطبوعات این سال‌های ایران
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

در روزنامه‌نگاری دو جور می‌شود یک سوژه خوب را ضایع کرد: با بد نوشتن و با تظاهر به خوب نوشتن؛ و به نظر می‌رسد بسیاری از گزارش‌نویس‌ها در مطبوعات این سال‌های ایران از این هر دو شیوه تا سرحد امکان برای ضایع‌کردن سوژه‌های خوب استفاده کرده‌اند. در این نوشته به‌اجمال به این هر دو شیوه پرداخته شده است، که اولی ریشه در «بحران بی‌دانشی» دارد و دومی ریشه در «بحران دانش‌زدگی».

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است