آرزوی یک روز آسودگی در تحریریه

اضطراب‌های شغلی بر سبک زندگی و سلامتی روزنامه‌نگاران چه تاثیری می‌گذارد؟

«آلوده اضطراب شده‌‌ام. نمی‌توانم به اخبار بگویم بروید فردا اتفاق بیفتید. نمی‌توانم وقتی دبیر چهار صفحه از یک روزنامه هستم به‌خاطر هماهنگ‌نشدن قرار مصاحبه استرس نگیرم. نمی‌توانم وقتی در فاصله پنج متری در موصل عراق شاهد تیراندازی و جنگ با داعش هستم نفس‌هایم به شماره نیفتند و نمی‌توانم تاثیر تمام اضطراب‌هایی را که در 14 سال فعالیت مطبوعاتی‌ام تحمل کرده‌ام، بر زندگی اکنون نادیده بگیرم.» این‌ها را مهیار زاهد، دبیر تحریریه یکی از ضمائم موسسه مطبوعاتی همشهری، می‌گوید که به‌جز حوزه ورزشی، تجربه فعالیت از حوزه اقتصاد تا جنگ و تکنولوژی را هم دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان