من و تو پوشش ناگفته‌های تلویزیون داخلی

چرایی پربیننده شدن یک شبکه ماهواره‌ای خارجی از نگاه مخاطبان

بازخورد: شبکه ماهواره‌ای «من و تو» از اواخر دهه 1380 شروع به کار کرده و در این مدت، در میان مخاطبان تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بینندگان زیادی را جذب کرده است. دلیل اصلی استقبال از این شبکه، کاستی‌های تلویزیون‌های داخلی است که بسیاری از آن‌ها ضعف‌های ساختاری درون‌سازمانی و بخشی نیز مشکلات ساختاری برون‌سازمانی است. شبکه‌هایی مثل «من و تو» محدودیت‌های تلویزیون‌های داخلی ندارند، درصورتی‌که شبکه‌های صداوسیما حتی از نشان‌دادن تصویر سازهای موسیقی و مسابقات ورزشی زنان محجبه ایرانی هم منع شده‌اند. از سوی دیگر، مخاطبان، شبکه‌های صداوسیما را دارای رابطه ارگانیک با نظام سیاسی می‌دانند و اگر انتقاد و نارضایتی‌ای در سطحی بالاتر از رسانه داشته باشند، به‌تبع رسانه آن کلیت بالاتر را نیز مصرف نمی‌کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان