روزنامه‌نگاری باید به خیر عمومی وفادار باشد

گزیده‌ای از آخرین کتاب سردبیر سابق روزنامه‌گاردین
مترجم: فرشاد متین

در اوایل سال 2017 دنیا با نوعی احساس عجز، گیجی و دلهره، با مشکلی روبه‌رو شده بود که روزنامه‌نگاران ‏مدت‌ها وقوع آن را ‏به چشم دیده بودند: این‌که شیرازه جهان اخبار از هم پاشیده است، اخباری که به مردم کمک می‌کرد سر از کار جهان درآورند، اخباری ‏که چرخ جامعه را می‌چرخاند، اجتماعات را بارور می‌کرد و بالاخره اخباری که صاحبان قدرت را به حقیقت‌گویی وا می‌داشت.

نام‌های زیادی بر این مشکل گذاشتند و بیماری‌های مختلفی برای این وضع تشخیص دادند. برخی معتقد بودند در دریای اخبار غرق ‏خواهیم شد و دیگران نگران از این‌که مبادا دیگر خبری از خبر نباشد. به نظر عده‌ای، میزان اخبار رایگان زیاده از حد می‌آمد و ‏دیگران بر این باور بودند که حاصل فروش اخبار چیزی نیست مگر دنیایی غرق در جهالت و بی‌خبری. ‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان