ورزش: قدرت و خلاقیت

در حاشیه و نقد یک مطلب
مترجم: شاپور اعتماد

در شماره پیشین «بازخورد» مطلبی منتشر شد با عنوان «فوتبال: از سحر سکوها تا جعبه جادویی» که نگاهی داشت به تفاوت‌های تماشای فوتبال از استادیوم با تلوزیون. شاپور اعتماد در بازخورد این مطلب، یادداشتی از نوآم چامسکی، زبان‌شناس آمریکایی، ترجمه و به خوانندگان پیشنهاد کرده است. در نقطه مقابل مطلب شماره قبل، در این یادداشت نقش ورزش، خاصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، در جامعه و همچنین نقش آن در دورکردن مردم از سیاست و دقیق‌تر، در غیرسیاسی کردن مردم برجسته شده است که به نظر می‌رسد برخلاف تصور متعارف مردم نقش بسیار پررنگی داشته باشد. یادداشت حاضر کاملا از بیرون به پدیده ورزش حرفه‌ای نگاه می‌کند و به توجه عظیمی می‌پردازد که این ورزش‌ها به خود جلب می‌کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان