قاضی متهم شد

زنی «روی مور» را به سوء‌رفتار جنسی متهم کرد وقتی او 14 ساله بود و قاضی 32 ساله
مترجم: طاهره رحیمی

بازخورد: بهار امسال، روزنامه واشنگتن پست برنده دو جایزه در پولیتزر شد. یک جایزه در بخش «گزارش ملی» - به‌صورت مشترک با روزنامه نیویورک‌تایمز - برای انتشار مجموعه مطالبی درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 و دیگری در بخش «گزارش تحقیقی» که مجموعه گزارش‌هایی بود درباره قاضی «روی مور»، یک قاضی ایالتی که متهم به سوءرفتارهای جنسی با دختران نوجوان در سال‌های پیشینش بود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان