اختلال اطلاعاتی

لزوم تمایز بین اطلاعات نادرست، جعلی و گمراه‌کننده
مترجم: سهیل افشار
طرح: usc.edu

بازخورد: طی دو سال گذشته بحث بر سر اخبار جعلی (fake news) بسیار بالا گرفته و کار را به دامنه وسیع‌تری یعنی اختلال اطلاعاتی (information disorder) کشانده است. گزارش شورای اروپایی درباره اختلال اطلاعاتی در نوامبر 2017، سه نوع اختلال اطلاعاتی را برشمرده که عبارتند از اطلاعات نادرست (misinformation)، اطلاعات جعلی (disinformation) و اطلاعات گمراه‌کننده (mal-information). منظور از اطلاعات نادرست اطلاعاتی است اشتباه که به طور غیرعمدی درست می‌شود و نشر پیدا می‌کند و ممکن است موجب آسیب‌رساندن نیز بشود اما هدفش آسیب‌رساندن نبوده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان