تولید انبوه نظرات جعلی برای تبلیغ خود و تخریب رقبا

چگونه تریپ‌ادوایزر سفرکردن را زیر و رو کرد
مترجم: ویدا اصغری
طرح: بلومبرگ

خیلی باید بدشانس باشید که در هاستلی در لاپاز بولیوی، صبح زود با صدای اضطراب‌آوری مانند به‌زور واردشدن کسی به داخل اتاق، از خواب بیدار شوید. در اولین دفاع از خود می‌شود صندلی را به‌سوی در پرت کرد اما من نفسم را حبس کردم و صبر کردم تا این مزاحم کارش را انجام دهد. فردا صبح، در جواب اعتراض به مسئو‌ل هاستل، شنیدم که این یک اشتباه ناخواسته در تعیین ساعت بیدارکردن ساکنان در سطح زود بوده. برافروخته به‌سراغ بزرگ‌ترین مرجع جهان در سفرهای بین‌المللی، تریپ‌ادوایزر، رفتم، جایی که تمامی هتل‌ها، رستوران‌ها، موزه‌ها و جاذبه‌های گردشگری جهان را به نمایش می‌گذارد، و انتقاد تندی درباره آن هاستل نوشتم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان