بیت‌کوین به‌مثابه سیاست

افراط‌گرایی دست‌راستی توزیعی

مترجم: حنا پیل‌آرام

نظریه‌پردازان علم و فناوری از دیرباز مصرانه چنین ادعا کرده‌اند که موضوع مطالعه آنان می‌تواند و باید اغلب در مقام پدیده‌‌ای مورد تفسیر واقع شود که به شکلی بنیادین با تار و پود آن دست نظام‌های اجتماعی که بستر تولید و یا جایگیری آن است، در ارتباط بوده و دست‌کم بخشی از ماهیت تاسیسی خود را مدیون آنان است. لنگدون وینر، محقق حوزه فناوری، در مقاله معروف خود به سال ۱۹۸۰ تحت عنوان «آیا مصنوعات هم سیاست دارند»، از ما دعوت می‌کند تا بیندیشیم آیا امکان دارد «یک دستگاه مفروض به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شود که با تقدمی منطقی و زمانی نسبت به هر کاربرد از پیش مقررشده‌ای، مجموعه‌ای از پیامدهای نامنتظر را به دنبال داشته باشد».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان