بازتولید توزیعی قدرت سرمایه

بلاک‌چین برهم‌زننده بنیادین ساختار مسلط نیست
مترجم: سام راد

«همان‌طور که صحبت‌کردن به یک زبان واحد می‌تواند موهبت و مزیتی همگانی باشد، استفاده از یک سیستم عامل واحد نیز می‌تواند کار را به‌شدت برای همگان راحت‌تر سازد». این ادعای جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی در رابطه با سیستم عامل‌های کامپیوتری است؛ ادعایی که در آن حقیقتی ساده و آسان‌فهم نهفته است. اما استیگلیتز در ادامه و در ادعایی که به نظر می‌رسد آشکارا بازتابی از روند غالب کنونی در فناوری دفترکل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) یا همان مطالعات زنجیره بلوکی و همچنین تحولات ناشی از حرکت بازارهای فناوری مالی به سوی کاربردهای چنددامنه‌ای است، اذعان دارد «درهم‌پیوستگی فزاینده ارتباطی در سطح جهانی طبیعتا به استانداردسازی منجر می‌شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان