۱۰ افسانه درباره بیت‌کوین

مترجم: فرید دبیرمقدم

صاحب یک حساب بیت‌کوین برای انتقال ارزش از یک حساب بیت‌کوینی به حسابی دیگر از خدمات جمعی از اپراتورها به نام «استخراج‌کنندگان» (miners) استفاده می‌کند که اعتبار این تراکنش را در پایگاه‌ داده‌های توزیع‌شده ‏بیت‌کوین، تحت عنوان «دفترکل» (ledger)، تصدیق می‌کنند. بنابراین رابطه بین این اپراتورها و کاربر (یا صاحب بیت‌کوین‌ها) رابطه‌ای برابر و هم‌طراز نیست بلکه رابطه‌ای است میان فروشنده و مشتری. در این‌جا فقط استخراج‌کنندگان، یا اگر از نظر عملیاتی بخواهیم بگوییم، همتایان وجود دارند، زیرا همگی‌شان از نرم‌افزار یکسانی استفاده می‌کنند. اما این استخراج‌کنندگان عمدتا در رقابت با یکدیگرند چراکه به درآمد نیاز دارند تا بتوانند هزینه تجهیزاتی را که با آن کار می‌کنند بپردازند.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان